Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat

  • Yayınlayan: İbrahim Tuğ
  • Tarih: 28.08.2018

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 54. Maddesine göre, tazminat istemeyi gerektirecek bir olay sonucu yaralanan kişinin maddi zararları, 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve Genel sağlık sigortası Kanunu’nun 18-19. Maddelerinden yararlanılarak şu şekilde ayrım yapılmaktadır;

Geçici iş göremezlik nedeniyle iş ve kazanç kaybı

Sürekli iş göremezlik nedeniyle çalışma gücü ve kazanç kaybı

Tedavi giderleri ve tüm iyileşme sürecinde yapılan masraflar

Geçici İşgöremezlik Durumu:

Kaza geçiren kişinin, kalıcı sakatlık durumu söz konusu olmayıp, bir süre tedavi görmesi, iyileşinceye kadar çalışamaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramış bulunması “geçici işgöremezlik”tir. Yalnızca meslek sahipleri ve çalışıp kazanç elde etmekte olanlar değil, tedavi ve iyileşme süresince günlük işlerini yapamayanlar geçici iş göremezlik tazminatı talep edebilirler. Geçici iş göremezlik süresi, yalnızca tıbbi tedavi süresi ile sınırlı değildir. Ayrıca iyileşme (yeniden çalışmaya başlama) süresi de tazminatın hesaplanma kapsamına dahildir. Örneğin, hastaneden taburcu olduktan sonra, bir süre evde dinlenme gerekli görülebilir. İyileşme süresi, yapılan işe, mesleğe ve bedensel zararların türüne göre farklı olabilir.

Sürekli işgöremezlik (kalıcı sakatlık) Durumu:

Sürekli iş göremezlik iki başlık altında incelenmektedir. Bunlar; organ yitimi ve organ zayıflaması. Organ yitimi genellikle el, ayak, kol, bacak, göz gibi organlardan birinin ya da birkaçının yitirilmesidir.

Organ zayıflaması, kişinin bedensel yapısını oluşturan organlardan birinin veya birkaçının işlevinin azalması veya büsbütün işlevsiz kalmasıdır.

Bunların yanında, kişinin geçirdiği kaza veya uğradığı saldırı sonucu aklını ve belleğini yitirmesi, ya da ruhsal ve sinirsel dengesinin bozulması, yüzünde kalıcı hasar oluşması da ayrı bir değerlendirmeyi gerektirecektir.

Tedavi ve İyileşme Giderleri

Haksız eylem sonucu yaralanan kişi, tümüyle iyileşip eski sağlığına kavuşuncaya kadar yaptığı ve ileri de yapacağı tüm masraflarını isteyebilir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 54’de “tedavi giderleri” tanımıyla masrafların karşılanacağı düzenlenmiştir. Tedavi giderleri kapsamına zarar görenin, beden bütünlüğünü eski haline getirmeye yani iyileşmeyi sağlamaya veya hastalık ya da sakatlığın artmasını önlemeye yönelik harcamak durumunda olduğu ve ilerde harcaması olası bütün masrafları kapsamaktadır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, yaralanan kişi, olay gününden başlayarak tümüyle iyileşip yeniden çalışmaya ve günlük işlerini sürdürebilecek duruma gelinceye kadar yaptığı tüm tedavi ve iyileşme giderlerini zarar verenlerden isteyebilecektir.

Etiketler
İbrahim Tuğ

1991 Nevşehir Doğumludur. Lise eğitimini Nevşehir’de tamamlamış, 2014 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2014 yılında İngiltere, Brighton Euro Center’da İngilizce eğitimi almıştır. 2015 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başlamıştır. Halen Kırıkkale Üniversitesi Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmaktadır.