Boşanma Davalarında Ses Kaydı Delili

  • Yayınlayan: İbrahim Tuğ
  • Tarih: 28.08.2018

Ses kaydının alınması, özel verilerin habersiz elde edilmesi Anayasa ile güvence altına alınan özel hayatın gizliliğinin bir kısmıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi uyarınca devletin, özel hayatın korunması konusunda negatif ve pozitif yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda devletin, kişinin özel hayatına müdahale etmemesi negatif bir yükümlülüğü iken başkalarının bu hakları etkili bir şekilde kullanımına engel olacak durumlara engel olması da pozitif bir yükümlülüğü anlamına gelmektedir.

Temel haklar çerçevesinde gizlice alınan ses kayıtları hukuka aykırı delil olarak kabul edilirken bu durumun bir istisnası boşanma davalarında görülmektedir. Boşanma davalarında taraflardan birisinin delil üretme konusunda sıkıntı yaşaması ve bu sebepten dolayı dava açamaması nedeniyle Yargıtay içtihat geliştirmiştir. Yargıtay’ın bu konuda ki görüşü “… bir delilin elde edilişi, kişilerin Anayasa ile tanınmış hakların ihlali suretiyle gerçekleşmiş ise, onun hukuka aykırı olarak elde edildiğinde bir şüphe yoktur. Ancak delilin elde edilişinde, hukuka uygunluk nedenleri varsa o zaman kanuna aykırılık ortadan kalkacaktır. Eşinin sadakatinden kuşkulanan davacı-davalının, birlikte yaşadıkları her ikisinin de ortak mekanı olan konutta, eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek, eşinin aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde bu suretle sadakat yükümlülüğü ile bağdaşmayan davranışlarını tespit etmesinde özel hayatın gizliliğini ihlalinden söz edilemez. Bu görüş doğrultusunda hukuka uygun olarak elde edilmiş, yani yaratılmamış ses kaydının boşanma davasında delil olarak kullanılabilmesi mümkündür.

Etiketler boşanma davasi
İbrahim Tuğ

1991 Nevşehir Doğumludur. Lise eğitimini Nevşehir’de tamamlamış, 2014 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2014 yılında İngiltere, Brighton Euro Center’da İngilizce eğitimi almıştır. 2015 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başlamıştır. Halen Kırıkkale Üniversitesi Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmaktadır.