Facebook Üzerinden Hakaret ve Tehdit Suçunu İşleme

  • Yayınlayan: İbrahim Tuğ
  • Tarih: 03.01.2019

Türkiye’de milyonlarca insan tarafından kullanılan sosyal medya organlarından biri olan Facebook üzerinden yine her gün binlerce suç işlenmektedir. İnsanlar farklı ad-soyad kullanarak açtıkları sahte hesaplarla, istedikleri insana istedikleri sözler sarf etme özgürlüğüne sahip olduklarını düşünmektedirler. Ancak kişiler, farklı ad-soyad ile bir facebook hesabı açmış olsalar bile internete girdikleri bilgisayar-telefon üzerinden IP adres araştırması ile tespit edilip soruşturma-kovuşturma aşamalarında yargılanabilmektedirler.

 

12. Ceza Dairesi         2014/465 E.  ,  2014/16648 K.

Tebliğname No : 12 – 2013/107752
Mahkemesi : Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Tarihi : 17.01.2013
Numarası : 2012/773-2013/3
Suç : Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme, Şantaj

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve şantaj suçlarından sanığın beraatine ilişkin hüküm, mahalli cumhuriyet savcıları tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
1- Sanığın, internette facebook sitesinde N… A.. isimli profili kullanarak müşteki Hatice’nin facebook profilinde yer alan resimlerini ele geçirdiği, müştekiye facebook üzerinden mesaj göndererek, kamera açarak görüntüsünü göstermesini isteyerek, aksi takdirde elindeki resimlerini porno sitelere yükleyeceği ve listesindeki arkadaşlarına göndereceği yönünde şantajda bulunduğunun iddia edildiği olayda; sanığın “…n…_16_…@hotmail.com adresi ve facebook hesabı bana ait değildir. d…[email protected] adresi bana aittir. Bilgisayarımdan otomatik giriş yapılabiliyor. Fakat d…9…@hotmail.com adres üzerinde facebook hesabım yoktur ve yaklaşık 2 senedir yazışma yapmıyorum. Belirtilen facebook çıktıları ve mesajlar bana ait değildir. Kendi rızam ile bilgisayarımın incelenmesini istiyorum…” şeklindeki savunması, dosya içerisindeki facebook internet çıktılarına göre, N.. A.. kullanıcı adı ile oluşturulan facebook hesabının iletişim bilgileri bölümünde n…_16_…@hotmail.com adresi ile bu hesaptan katılana gönderilen mesajda, msn iletişim adresi olarak [email protected] adresinin gösterilmesi, yapılan IP araştırmasında, suç tarihinde [email protected] e-posta adresine sanığa ait bilgisayarın IP bilgileri ile erişim sağlandığının tespit edilmesi ile sanığa ait bilgisayar ve harddiskinde yapılan teknik incelemede, n…._16_…@hotmail.com e-posta adresinin, bu e-posta adresi ile bağlantı kurulan “N.. A..” isimli facebook profilinin ve “…[email protected]” isimli e-posta adresinin bu bilgisayar kullanıcısı ve/veya kullanıcıları tarafından kullanıldığı,
incelenen hard disk içeriğinde şüpheli şahsın müşteki şahsa gönderdiği, soruşturma dosyasında da belirtilen hakaret, şantaj ve cinsel içerikli yazışmaların bu bilgisayar vasıtasıyla gönderildiği ile alakalı herhangi bir log kaydına rastlanılmadığı ancak müştekiye gönderilen tehdit, hakaret, şantaj içerikli yazışmaların aynısının farklı birçok kişiye bu bilgisayar vasıtasıyla gönderildiği ayrıca müştekinin profilinde bulunan resimlerinin porno içerikli bir sitede bu bilgisayar vasıtasıyla yayımlandığı, yayına ilişkin internet sitesi linkinin müşteki ve müştekinin arkadaşları olan Aysun ve Hilal isimli profili kullanan şahıslara bu bilgisayarda kullanılan profillerden gönderildiğinin anlaşılması karşısında, sanığa atılı suçların sabit olduğu gözetilmeden mahkumiyeti yerine yazılı düşüncelerle beraat kararı verilmesi,
Bozma nedenine göre de;
2- 02.07.2012 tarihinde kabul edilip, 28344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak ve 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun Geçici 1. maddesi ile, “31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren suçlar bakımından “kovuşturmanın ertelenmesi” kurumunun düzenlenmesi karşısında, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu yönünden TCK’nın 7/2 maddesi de gözetilerek, sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi zorunluluğu,
Bozmayı gerektirmiş olup, mahalli Cumhuriyet Savcılarının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 07.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İbrahim Tuğ

1991 Nevşehir Doğumludur. Lise eğitimini Nevşehir’de tamamlamış, 2014 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2014 yılında İngiltere, Brighton Euro Center’da İngilizce eğitimi almıştır. 2015 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başlamıştır. Halen Kırıkkale Üniversitesi Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmaktadır.