Kişilerin Vesayet Altına Alınması Şartları

  • Yayınlayan: İbrahim Tuğ
  • Tarih: 28.08.2018

Vesayet, anne veya babasının velayeti altında bulunmayan küçük çocukların ve istisnai olarak, velayete tabi olmayan 18 yaşın üzerinde ki kişilerin korunmasını amaçlayan hukuki kurumdur. Vesayet sayesinde, anne ve babasını kaybetmiş yaşı itibariyle kişisel malı ve menfaatlerini koruma gücünden yoksun olan küçüklerin ve yetişkin oldukları halde; Akıl hastalığı ve akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim, 1 yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olunması, yaşlılık, sakatlık vb. sebeplerle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat edenler kendi istekleriyle kısıtlanabilirler. Bu şartlar mevcut ise hakim kararı ile vasi ataması yapılabilir. Vasi, vesayeti altındaki kimselerin malları için defter tutar, sulh hakimine hesap verir ve bu mallar üzerinde tek başına tasarrufta bulunamaz. Ayrıca yaptığı hizmetler için ücrette isteyebilir.

HANGİ HALLERDE KÜÇÜĞE VASİ ATANIR

Anne ve babası ölen,

Anne ve babası hakkında gaiplik kararı verilen,

Anne ve babası belirlenemeyen,

Anne ve babası hakkında kısıtlama kararı verilen,

Anne ve babasından velayet hakkı kaldırılan,

Velayet hakkı kaldırılmayan çocuklar için vesayet kararı verilemez. Ayrıca görevlerini yaparlarken velayet altında bulunmayan bir çocuğun varlığını öğrenen birim ve makamlar bu durumu vesayet makamına ( Sulh Hukuk Mahkemesine) bildirmek zorundadırlar (TMK m.404/2)

Etiketler
İbrahim Tuğ

1991 Nevşehir Doğumludur. Lise eğitimini Nevşehir’de tamamlamış, 2014 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2014 yılında İngiltere, Brighton Euro Center’da İngilizce eğitimi almıştır. 2015 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başlamıştır. Halen Kırıkkale Üniversitesi Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmaktadır.