Kullanılmayan Yıllık İzin Yanar mı?

  • Yayınlayan: İbrahim Tuğ
  • Tarih: 28.08.2018

Konuyu iki ayrı çalışma statüsünde incelemek kafa karışıklığını gidermek konusunda daha faydalı olacaktır.

4857 Sayılı İş Kanununa Tabi Çalışan İşçiler Açısından

4857 Sayılı İş Kanununa tabi işçiler açısından kullanılmayan yıllık izinlerin yanacağı konusuna ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur. Böyle bir sınırlama olmadığı için de, işçinin çalışma süresi boyunca hakettiği ancak kullanmadığı izinlerin yanması gibi bir durum söz konusu değildir. Örneğin, 10 seneden beri aynı işyerinde çalışan işçi, kullanmadığı yıllık izinleri birikip 50 günü bulsa bile, bu izin hakkı yanmayacaktır. Yıllık izin Anayasa kapsamında düzenlenen bir dinlenme hakkıdır. İş kanunu madde 53/2’de yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği ifade edilmiştir. İşçi fiilen izne çıkmayıp sadece izin ücretinin işçiye ödenmesi yıllık izin hakkının kullanıldığı anlamına gelmeyecektir. İş Kanunu madde 59’da, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde kullanılmayan yıllık izinlerin ücretlerinin işçiye ödeneceği düzenlenmiştir.

Devlet Memurları (657 Sayılı Kanunu Tabi Çalışanlar) Açısından

657 sayılı kanuna tabi çalışanlar içinde bulunduğu yıl ile bundan bir önceki yıl hariç, daha önceki yıllara ait kullanılmayan yıllık izin hakları yanmaktadır. Bu husus 657 sayılı kanunun 103. Maddesinde düzenlenmiştir.

Örneğin; bir devlet memuru 2017 senesi için hem 2017’nin hem de 2016’nın kullanılmayan yıllık izinlerini kullanabilir.2015 senesi ve öncesinde kullanmadığı izinleri  belirtilen kanun maddesince yanmıştır. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda devlet memurunun görevinin sona ermesi halinde kullanmadığı yıllık izinlerin ücretini alacağına dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Etiketler
İbrahim Tuğ

1991 Nevşehir Doğumludur. Lise eğitimini Nevşehir’de tamamlamış, 2014 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2014 yılında İngiltere, Brighton Euro Center’da İngilizce eğitimi almıştır. 2015 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başlamıştır. Halen Kırıkkale Üniversitesi Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmaktadır.