Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu

  • Yayınlayan: İbrahim Tuğ
  • Tarih: 28.08.2018
Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçu

Günümüzde artık kişiler kumarı kahvehaneler, dernekler veya otel odalarında değil, ev ortamında bilgisayar başında oynamaktadırlar. Ceza kanunumuz kumar oynamayı suç saymamış, kumar oynamayı kabahat olarak kabul etmiş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlanmasını suç olarak kabul etmiştir. Kumar oynanması için internet sitesi açan ve bu site üzerinden kumar oynatan kişinin eylemi, TCK m.228 kapsamında düzenlenmiştir.

Söz konusu suçun faili; kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişidir. Kumar oynanması için yer sağlamak, uygun ortamın teminini; imkan sağlamak ise, yer dışında kumar oynamak için gerekli olan araç ve gereçleri temin etmeyi, güvenliği sağlamayı vs kapsar. Suçun oluşması için ayrıca kumarın oynanmış olması veya oynanmaya başlaması gerekli değildir. Bu anlamda bir zarar değil, tehlike suçudur. Kumar oynanması için bir bina temini gerekmez, sanal ortamda da kumar oynatılması da yer sağlamak olarak kabul edilmelidir. Bunun için internet altyapısının oluşturulması, kullanıcıların oynamalarını sağlamak için gerekli teknolojik desteğin sağlanması, kişilere özel şifreler verilmesi, kumar esnasında gerektiğinde kredi sağlanması gibi imkanların sağlanması bu suç kapsamındadır.

Bu suç kasten işlenebilir. Taksirle işlenmesi mümkün değildir. Bu suçun zincirleme suç şeklinde işlenmesi mümkündür. Çünkü TCK 43/1’de “mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda” zincirleme suç hükümlerinin uygulanabileceği belirtilmiş olup, kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçunda da mağdur belli bir kişi değildir. 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları Hakkında Kanun uyarınca, umuma açık veya umuma mahsus yerlerde rulet, tilt, langırt ve benzeri şansa bağlı, maharet isteyen, otomatik, yarı otomatik, el veya ayakla kullanılan oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak yasaktır ve cezalandırılmıştır. Bu düzenleme özel bir düzenleme olduğundan, bu kapsama giren makinelerle kumar oynatılıyorsa, TCK m. 228 yerine, 1072 sayılı yasa hükümleri uygulanmalıdır.

Bu suçun cezası bir yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Cezanın alt sınırı TCK m. 49 uyarınca bir aydır. Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde ceza bir kat oranında artırılacaktır. Ayrıca bu suç tüzel kişinin faaliyeti kapsamında işlenmişse, tüzel kişiler hakkında özel güvenlik tedbirlerine de hükmolunmalıdır.

İbrahim Tuğ

1991 Nevşehir Doğumludur. Lise eğitimini Nevşehir’de tamamlamış, 2014 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2014 yılında İngiltere, Brighton Euro Center’da İngilizce eğitimi almıştır. 2015 yılında Ankara Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğine başlamıştır. Halen Kırıkkale Üniversitesi Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmaktadır.